Manufacturing & Trading

Manufacturing & Trading

Gurmit Santokh
Managing Partner, Kigali
Asif Chaudhry
Partner
Salim Alibhai
Partner
Larian Abreu
Managing Partner
Erick Njuguna
Partner
Charles Oguttu
Managing Partner, Kampala
Rajan Shah
Senior Partner
Jalpesh Shah
Partner
Mike Kimundu
Partner
Nishith Shah
Partner
Ajay Chandria
Managing Partner
Ritesh Mirchandani
Managing Partner
Darshan Shah
Partner
Patrick Kuria
Partner
David Kabeberi
Partner
Michael Mburugu
Partner
Piyush Shah
Partner